Beëdigde vertaling, apostille en legalisatie

Bij het vertalen van officiële documenten zoals diploma's en notariële akten is het soms noodzakelijk dat de vertaling wordt gewaarmerkt met een handtekening en stempel van een beëdigde vertaler. De brontekst, vertaling en beëdigingsverklaring worden dan onlosmakelijk aan elkaar gehecht.

Een beëdigde vertaler is een vertaler die staat ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)  en daartoe een eed heeft afgelegd bij de rechtbank. Uitsluitend officieel beëdigde vertalers zijn bij wet gerechtigd documenten te vertalen waarvoor een beëdiging is vereist. Dit is vastgelegd in de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

 

Apostille (verkorte legalisatie) of volledige legalisatie?
Soms eist het land waarvoor de vertaling is bedoeld dat de handtekening van de beëdigd vertaler ook gewaarmerkt wordt met een verklaring (apostille) van de rechtbank. Voor landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag is dit voldoende en kan het document direct gebruikt worden in het land van bestemming. Als het land waarvoor de vertaling bestemd is, niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan is een volledige legalisatieprocedure noodzakelijk. Daarbij wordt de handtekening van de beëdigde vertaler gelegaliseerd door de rechtbank, die van de rechtbank door het Ministerie van Justitie, die van Justitie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en die van Buitenlandse Zaken door het consulaat of de ambassade van het land waarvoor het document bestemd is.

Taalwerk levert beëdigde vertalingen in de meest voorkomende talen. Onze beëdigde vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Indien gewenst, verzorgen wij tevens de benodigde apostilles en legalisaties bij de rechtbank en de betreffende ministeries.

"Wij doen regelmatig een beroep op Taalwerk voor beëdigde vertalingen van officiële stukken in zaken die de landsgrenzen overschrijden. Onze ervaringen met Taalwerk zijn erg positief: accuraat, betrouwbaar, aan te bevelen!"

A.H.J. Emmen, advocaat, Bres advocaten
www.bresadvocaten.nl

Onze klanten:

Lees hier wat onze klanten over ons zeggen

Bel ons op (035)6017314

 


Vrijblijvende offerte?
Klik hier


Gratis intakegesprek?
Klik hier

 


Stuur mij het gratis Company Profile (Pdf)

E-mailadres: Verzenden