Apostille en legalisatie

Bij het vertalen van officiële documenten zoals diploma's en notariële akten is het soms noodzakelijk dat de vertaling wordt gewaarmerkt met een handtekening en stempel van een beëdigde vertaler. Lees meer over beëdigde vertalingen.

Beëdigde vertaling met apostille (verkorte legalisatie): Soms eist het land waarvoor de beëdigde vertaling is bedoeld dat de handtekening van de beëdigd vertaler ook gewaarmerkt wordt met een verklaring (apostille) van de rechtbank. Voor landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag is dit voldoende en kan het document direct gebruikt worden in het land van bestemming.

Beëdigde vertaling met volledige legalisatie: Als het land waarvoor de vertaling bestemd is, niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan is meestal een volledige legalisatieprocedure noodzakelijk. Daarbij wordt de handtekening van de beëdigde vertaler gelegaliseerd door de rechtbank, die van de rechtbank door het Ministerie van Justitie, die van Justitie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en die van Buitenlandse Zaken door het consulaat of de ambassade van het land waarvoor het document bestemd is.

Taalwerk levert beëdigde vertalingen in de meest voorkomende talen. Onze beëdigde vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Indien gewenst, verzorgen wij tevens de benodigde apostilles en legalisaties bij de rechtbank en de betreffende ministeries.

 

Neem contact op
© 2024 Taalwerk