Beëdigde vertaling

• Bij het vertalen van officiële documenten zoals diploma's en notariële akten is het soms noodzakelijk dat de vertaling wordt gewaarmerkt met een handtekening en stempel van een beëdigde vertaler. De brontekst, vertaling en beëdigingsverklaring worden dan onlosmakelijk aan elkaar gehecht.

• Een beëdigde vertaler is een vertaler die staat ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en daartoe een eed heeft afgelegd bij de rechtbank. Uitsluitend officieel beëdigde vertalers zijn bij wet gerechtigd documenten te vertalen waarvoor een beëdiging is vereist. Dit is vastgelegd in de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Taalwerk levert beëdigde vertalingen in de meest voorkomende talen. Onze beëdigde vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Indien gewenst, verzorgen wij tevens de benodigde apostilles en legalisaties bij de rechtbank en de betreffende ministeries.

"Wij doen regelmatig een beroep op Taalwerk voor beëdigde vertalingen van officiële stukken in zaken die de landsgrenzen overschrijden. Onze ervaringen met Taalwerk zijn erg positief: accuraat, betrouwbaar, aan te bevelen!"

A.H.J. Emmen, advocaat - Bres advocaten - www.bresadvocaten.nl

Neem contact op
© 2024 Taalwerk