Financiële vertaling

• Een financiële vertaling blijft vaak dicht bij de brontekst, omdat het belang van een exacte en getrouwe weergave van feiten en gegevens voorop staat. Vertaalde begrippen mogen niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.

• Taalwerk vertaalt allerlei soorten financiële teksten, voor met name banken en verzekeringsmaatschappijen. Onze financiële experts zijn zelf lange tijd actief geweest in het bank- en verzekeringswezen en hebben zich daarmee de specifieke terminologie eigen gemaakt. Al onze vertalers en overige medewerkers zijn contractueel gebonden om de stukken die zij onder ogen krijgen vertrouwelijk te behandelen en omtrent de inhoud strikte geheimhouding te betrachten.

Taalwerk heeft decennialange ervaring met het vertalen van financiële teksten, zoals: jaarverslagen • polissen • financiële bijsluiters • leasecontracten • pensioenregelingen • bankgaranties • financiële brochures • volmachten • fiscale rapportages

"Al bijna 10 jaar doen we naar volle tevredenheid zaken met Taalwerk. Voorbeelden van vertaalwerk: oprichtingsakte, pensioenvoorstel, directieverslag."

Harry Keurhorst, Controller Western & Southern Europe, Tomra Systems B.V. - www.tomra.com  

« Naar het overzicht

Neem contact op
© 2024 Taalwerk