Juridische vertaling

• Juridisch vertalen vereist grondige kennis van de verschillen tussen rechtssystemen in verschillende taalgebieden. Omdat deze systemen van land tot land verschillen is het van belang dat de vertaler het juridisch jargon beheerst van zowel de bron- als de doeltaal. Taalwerk vertaalt alle voorkomende soorten juridische teksten, met name in opdracht van advocaten- en notariskantoren. Ook leveren wij beëdigde vertalingen van notariële akten, diploma's, uittreksels, etc.

• Ons team van juridisch specialisten is perfect op de hoogte van recente ontwikkelingen in wetgeving. Al onze vertalers en overige medewerkers zijn contractueel gebonden om de stukken die zij onder ogen krijgen vertrouwelijk te behandelen en strikte geheimhouding te betrachten.

Taalwerk heeft decennialange ervaring met het vertalen van juridische teksten, zoals: • notariële akten • statuten • contracten • algemene voorwaarden • volmachten • licenties • patenten en octrooien • dagvaardingen • vonnissen • beschikkingen • beroep- en bezwaarschriften • diploma's • certificaten • getuigschriften • uittreksels • testamenten • verblijfsvergunningen

"Met enige regelmaat maken we gebruik van de vertaaldiensten van Taalwerk. Het gaat dan met name om vertalingen van notariële stukken, zoals volmachten, brieven in nalatenschappen, huwelijksvoorwaarden, vanuit de Nederlandse taal in het Engels, Duits of Frans. De reacties van Taalwerk zijn adequaat. De vertalingen worden snel en goed geleverd."

Mr W.J. Doorn, Notariskantoor Doorn Jacobs Notarissen - www.doornjacobsnotarissen.nl

« Naar het overzicht

Neem contact op
© 2024 Taalwerk