Medische vertaling

• Een medische vertaling is altijd gerelateerd aan de gezondheid van mens of dier, dus het belang van een professionele, correcte vertaling is evident. Aangezien iedere medische specialisatie zijn eigen specifieke terminologie kent, is het goed om met ervaren vertalers te werken, die over de juiste kennis van het vakgebied beschikken en nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen.

• Taalwerk vertaalt een breed scala aan medische teksten, in opdracht van bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven en producenten van medische apparatuur. Onze ervaren specialisten zijn goed op de hoogte van recente ontwikkelingen in de medische wereld. Net als onze technische vertalers werken zij met moderne technologieën zoals CAT-software voor consistente terminologie.

Taalwerk heeft decennialange ervaring met het vertalen van medische teksten, zoals: • bijsluiters bij geneesmiddelen • medische rapporten • gebruikersinformatie bij medische apparatuur • productregistraties voor humane en veterinaire geneesmiddelen • wetenschappelijke artikelen • voorlichtingsbrochures • medische protocollen

"Sinds oktober 2009 levert Taalwerk regelmatig vertalingen aan Ortho Clinical Diagnostics (OCD). De vertalingen betreffen o.a. updates van product- en gebruikersinformatie t.b.v. onze geavanceerde systemen voor in-vitro diagnostiek. De vertaalde teksten zijn bedoeld voor laboratoria en andere instellingen die met diagnostische apparatuur en software van OCD werken. Omdat onze afnemers snel over de bijgewerkte informatie moeten kunnen beschikken, worden de teksten vaak onder hoge tijdsdruk vertaald. Taalwerk is voor ons een betrouwbare partner gebleken die ook wanneer de beschikbare tijd beperkt is goed presteert."

Jos de Veld, Technical Solutions Specialist Immunohematology - Ortho Clinical Diagnostics N.V. - www.orthoclinicaldiagnostics.com

« Naar het overzicht

Neem contact op
© 2024 Taalwerk